Nätverksarbete

Nationella specialistnätverket för Ehlers-Danlos syndrom är en grupp av läkare, sjuksköterskor, sjukgymanster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer m.fl. från olika platser i landet. Gemensamt är att vi har ett särskilt intressse och kunskap om HSD, hEDS och andra EDS-typer. Vi har deltagit i framtagandet av det Nationellt kliniskt kunskapsstöd för EDS respektive Nationellt kliniskt kunskapsstödet för HSD som givits ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting).