Länkar

Internationella kriterier för hEDS från 2017 (english)

HEDGE-studien – stor internationell studie av gener hos personer med hEDS

Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund

EDS/HSD- föreningen

The Ehlers-Danlos society – kunskap och information från Internationella EDS-förbundet

ECHO-projektet – fortbildning och diskussionsmöjlighet för läkare mfl. Tipsa din läkare!

Nationellt vårdprogram för hEDS och HSD – framtaget för olika professioner inom vården. Framtaget av Nationella specialistnätverket för EDS.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för EDS av överrörlighetstyp (hEDS) – framtaget med Sveriges kommuner och landsting i samråd (SKL) med Nationella specialistnätverket för EDS.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) – från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samråd med Nationella specialistnätverket för EDS.

#myEDSchallenge #myHSDchallenge