Material

Material för medicinsk personal  © Pernilla Blom (fritt att använda)

Diagnosguide för hEDS och HSD 2019-06-16

Bilaga 1. Formulär vid bedömning av HSD/hEDS 2019-06-16

Bilaga 2. Flödesschema hEDS och HSD 2019-06-16


Material för medicinsk personal

Nationellt vårdprogram för hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) och Ehlers Danlos syndrom av hypermobilitetstyp (hEDS) – utgivet av Nationellt specialistnätverk för EDS

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Ehlers Danlos syndrom (hEDS) – utgivet av SKR

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) – utgivet av SKR


Material från föreläsningar  © Pernilla Blom

Snabbkurs HSD/hEDS 2022-10-25

Material från föreläsningar 2022

NYTT: Åhörarkopior från webinar ”HSD/hEDS 101 – fokus på genetik” 2022-05-08

NYTT: Åhörarkopior från webinar ”HSD/hEDS 101 – fokus på dysautonomi” 2022-05-29

NYTT: Åhörarkopior från webinar ”HSD/hEDS och mastceller” 2022-06-13

Material från föreläsningar 2021

Åhörarkopior från webinar ”HSD och hEDS – medicinsk information” 2021-01-19

Åhörarkopior från webinar ”Mastceller – hur påverkar de oss?” 2021-01-05

Åhörarkopior från Ågrenskas vuxenvistelse 2021-02-24

Åhörarkopior från Nätverksdag Ehlers-Danlos syndrom (Nationella specialistnätverket) 2021-05-27

Åhörarkopior från Ågrenskas vuxenvistelse 2021-06-16


Material från föreläsningar 2020

Åhörarkopior från webinar ”Vad är hEDS och HSD och hur ställs diagnoserna?” 2020-05-12

Åhörarkopior från webinar ”Smärta och trötthet vid HSD/hEDS?” 2020-05-28

Åhörarkopior från webinar ”Vad är dysautonomi?” 2020-11-12

Åhörarkopior från webinar ”Ehlers-Danlos syndrom för vårdgivare” 2020-11-26

Åhörarkopior från webinar ”Mastceller – hur påverkar de HSD/hEDS-patienter?” 2020-12-03


Material från föreläsningar 2019

Åhörarkopior från föreläsning ”Centrum för sällsynta diagnoser” i Uppsala 2019-11-29

Åhörarkopior från föreläsning i Kristianstad 2019-11-08

Åhörarkopior från riksträff/sommarläger i Sigtuna 2019-08-13

Åhörarkopior från riksträff/sommarläger i Umeå 2019-06-15

Åhörarkopior ”En eftermiddag om EDS”Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska sjukhuset 2019-05-22 


Material enligt de gamla Villefranchkriterierna från 1997

Projektarbete EDS 2016