Välkommen

Jag heter Pernilla Blom och är ST-läkare i allmänmedicin och blir snart färdig allmänläkare (distriktsläkare). Förutom mitt arbete på vårdcentralen, så arbetar jag även med överrörlighetssjukdomar. Jag föreläser kring detta i olika sammanhang och arbetar aktivt med utbildning och information kring sjukdomen.

Överrörlighet i en eller flera leder förekommer hos ca 10-30 % (ca 2 000 000) av befolkningen! De allra flesta har dock inga besvär av detta.

Om man har en överrörlighet i en eller flera leder och samtidigt har långvariga smärtor och andra besvär från kroppen, så kan man ha en överrörlighetssjukdom. Ca 300 000 personer i Sverige har den vanligaste formen, hypermobilitetsspektrumstörning (HSD).

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) delas in i fjorton olika typer, där EDS av överrörlighetstyp (hEDS) är den absolut vanligaste. Den står för ca 95 % av alla EDS-fall och har drabbat ca 1 000 personer i Sverige.

De övriga tretton EDS-typerna är ovanliga eller mycket ovanliga.