Välkommen

Jag heter Pernilla Blom och är specialist i allmänmedicin (distriktsläkare). Förutom mitt arbete på vårdcentralen, så arbetar jag även med överrörlighetssjukdomar, såsom HSD och EDS. Jag föreläser kring detta i olika sammanhang och arbetar aktivt med utbildning och information kring detta.

NYHET: Det nationella vårdprogrammet för hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) och Ehlers Danlos syndrom av hypermobilitetstyp (hEDS) är klart! Framtaget av Nationellt specialistnätverk för EDS.

Nationellt vårdprogram

Överrörlighet i en eller flera leder förekommer hos ca 10-30 % (ca 2 000 000) av befolkningen! De allra flesta har dock inga besvär av detta.

Om man har en överrörlighet i en eller flera leder och samtidigt har långvariga smärtor och andra besvär från kroppen, så kan man ha en överrörlighetssjukdom. Ca 250 000 personer i Sverige har den vanligaste formen, hypermobilitetsspektrumstörning (HSD).

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) delas in i tretton olika typer, där EDS av överrörlighetstyp (hEDS) är den absolut vanligaste. Den står för ca 95 % av alla EDS-fall och finns hos ca 2 000 personer i Sverige (troligen många fler än så).

De övriga tolv EDS-typerna är ovanliga eller mycket ovanliga.

Kommande evenemang